Berikut contoh/template surat peminjaman lab/alat dan bebas lab 2018.

Templat Surat Permohonan Bebas Lab

Template Surat Permohonan Peminjaman Alat

Template Surat Permohonan Peminjaman Lab.